Privatlivspolitik

Generelt
Dette website udbydes af:
BoligOne A/S
Voldgade 10
7500 Holstebro
Mail: mail@boligone.dk
Tlf : 2993 1826

Generelt for hjemmesiden
Når du benytter vor hjemmeside, indsamler vi forskellige oplysninger om dig, din computer og hvordan
du bruger vor hjemmeside. Du kan under punktet ”Indsamling af oplysninger” læse om hvilke
oplysninger vi indsamler, hvad vi benytter dem til og hvem de eventuelt videregives til når du giver din
accept.
Med mindre at andet er angivet, accepterer du ved brug af vor hjemmeside nedenstående
retningslinjer.

Persondatapolitik
Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online,
og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle
personlige oplysninger, som vi modtager. Vi afgiver aldrig personoplysninger til tredjepart, med mindre
du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har
givet os disse oplysninger ved registrering.

Du kan læse mere om persondataloven her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

Og registreredes rettigheder her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=852

Indsigt i oplysninger
Du har ret til at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Du skal i så fald kontakte
mail@boligone.dk Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige
eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre
indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data
vedrørende dig. En sådan klage indgives til Datatilsynet.

Opbevaring af persondata
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer
dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede
faciliteter i Danmark. Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved overførsel af data via internettet,
idet der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data
sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver derfor dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Indsamling af oplysninger
Herunder kan du læse hvilke oplysninger vi indsamler og behandler når du f.eks. bestiller
”Fremvisning”, ”Salgsopstilling”, ”Salgsvurdering”

Fremvisning
Ved bestilling af fremvisning indsamler vi oplysninger om dit navn, adresse, telefon- eller
mobilnummer, e-mail adresse og det ønskede tidspunkt for fremvisning. Oplysningerne videregives til
den ejendomsmægler, som er ansvarlig for salg af boligen.
Sætter du flueben i ”Ejendomsmægleren må kontakte mig på telefon eller e-mail angående denne
ejendom” accepterer du, at vi videregiver dine oplysninger til den ejendomsmægler som er ansvarlig
for salg af boligen.

Bestil salgsopstilling
Ved bestilling af salgsopstilling indsamler vi oplysninger om dit navn, adresse, telefon- eller
mobilnummer og e-mailadresse. Informationerne bruger vi til at fremsende en salgsopstilling.
Sætter du flueben i ”Ejendomsmægleren må kontakte mig på telefon eller e-mail angående denne
ejendom” accepterer du, at vi videregiver dine oplysninger til den ejendomsmægler, som er ansvarlig
for salg af boligen.

Bestil salgsvurdering
Ved bestilling af salgsvurdering indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mail adresse, telefon- eller
mobilnummer og information om din ejendom. Oplysningerne videregives til den ejendomsmægler,
som er ansvarlig for salg af boliger i dit område.

Når du sætter til salg eller køber bolig
Når du handler bolig via BoligOne, vil visse data vedr. dig og din handel blive delt med kæden
Oplysninger om ejendommen bliver delt med kædekontoret for at kunne distribuere og annoncere
ejendommen på vores egen hjemmesider boligone.dk og på boligsiden og boliga. Samtidig opsamles
en række data til statiske formål, f.eks. første annonceringsdato og salgsdato.

Dine persondata kan blive delt med sagsbehandlercentre, der kan varetage dele eller hele
sagsbehandlingen for mæglerkontoret.
Er du sælger, bliver dit navn, dit telefonnummer og din e-mail delt med kædekontoret, for at kunne
tilbyde en sælgerportal på boligone.dk.
Oplysninger om dit fødselsår bliver delt med kædekontoret for at kunne udføre statistik.

Køberkartotek
Når du vælger at oprette et boligønske i online køberkartoteket benytter vi de oplysninger som du
afgiver . Foruden disse oplysninger gemmer vi dine selvvalgte bolig præferencer.

Indsamling af statistiske data
Vi indsamler forskellige statistiske data såsom trafikmåling, hvilke sider du besøger, hvilken browser
du benytter, opløsningen på din skærm, om du benytter PC, tablet eller SmartPhone o. lign. Vi
benytter disse statistikdata til løbende at kunne forbedre vor hjemmeside. Ved at benytte hjemmesiden
accepterer du at vi indsamler disse oplysninger.

Øvrig dataindsamling- og behandling
Herunder kan du læse vores politik for opsamling, og behandling, af personoplysning hvis du f.eks.
vælger at blive opskrevet i vores købskartotek hos en ejendomsmægler eller ønsker at modtage vores
nyhedsbreve.

Opskrivning i købskartotek hos mægler
Vælger du at blive opskrevet i vores købskartotek, efter kontakt med en ejendomsmægler – fysisk,
telefonisk eller via e-mail – opsamler vi en række informationer om dig, som vi benytter til følgende:
Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse bruger vi til at kommunikere med dig som kunde.
Din boligform bruger vi til at finde den rette boligform til dig.

Nyhedsbreve
Vælger du at modtage nyhedsbreve accepter du at vi opsamler følgende informationer:
Dit navn og din e-mail adresse bruger vi til at sende personlige nyhedsbreve til dig.