Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger:

Virksomhedens CVR-nr. : 38 61 92 68
FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 8, 1, 2100 København Ø, tlf 33369595 cvr 37276251
Forsikring dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark.
ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.
FAGLIGE ORANISTATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Danske Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.
MEDARBEJDERE
Lars Eriksen, Ansvarlig Indehaver og Ejendomsmægler
Gitte Køtter, salg og vurdering
Simon Olander, Trainee
 
Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:
SAMARBEJDSAFTALER
•               Willis
•               Dansk Boligforsikring
•               Boligsiden A/S
•               E-Soft
PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:
•               Willis
•               Dansk Boligforsikring
•               E-Soft
Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionsens, vederlagets eller rabattens størrelse.
 
Til opfyldelse af Forbrugerklageloven § 4 gives disse oplysninger:
OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk og (ny tekst:)
Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf: 72 40 56 00, www.naevneneshus.dk.
Med venlig hilsen
Lars Eriksen
Ejendomsmægler MDE - Indehaver
Telefon:  2112 2123
Mobil:     3190 0505
Mail:  lhe@boligone.dk
 
BoligOne Næstved
Præstøvej 57
4700 Næstved
www.boligone.dk