Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger:

Virksomhedens CVR-nr. 35959688
FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 95, www.hdi.global.
Forsikring dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.
FAGLIGE ORGANISATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.
MEDARBEJDERE
Tina Lybæk, Ejendomsmægler/Indehaver
Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:
SAMARBEJDSAFTALER
•               Jyske Bank A/S
•               Banknordik
•               Willis
•               Dansk Boligforsikring
•               G4S
PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:
•               Jyske Bank A/S
•               Banknordik
•               Willis
•               Dansk Boligforsikring
•               G4S
OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk og (ny tekst:)
Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf: 72 40 56 00, www.naevneneshus.dk.