Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger:

Virksomhedens CVR-nr.: 19377296
FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 95, www.hdi.global.
Forsikring dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.
FAGLIGE ORGANISATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.
MEDARBEJDERE
Mogens Vinther, Ejendomsmægler (Ansvarlig ejendomsmægler)
Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:
SAMARBEJDSAFTALER
Willis
Dansk Boligforsikring
Boligsiden A/S
Nordjyske Medier
PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:
Willis
Dansk Boligforsikring
GF Forsikring
Frida Forsikring
Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens, vederlagets eller rabattens størrelse.
Til opfyldelse af Forbrugerklageloven § 4 gives disse oplysninger:
OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.